JUST DO IT!


‘Automatisering neemt ondanks krapte op de arbeidsmarkt amper toe’ stond onlangs met chocoladeletters in de Telegraaf. Gelijktijdig publiceerde PWC de resultaten van een groot onderzoek; digitaliseren/automatiseren heeft de hoogste prioriteit bij bedrijven. In beide artikelen worden verschillende redenen genoemd waarom digitaliseren niet lukt. Die redenen zijn ons allemaal bekend; veranderen is niet gemakkelijk. Het gebrek aan ‘middelen’ kan niet langer als excuus gebruikt worden, het Microsoft Power Platform is beschikbaar. En BIQQL is er om jullie te helpen.

Nike is groot geworden met haar slogan ‘Just Do It’ (sinds 1988), laten we daar een voorbeeld aan nemen. Just Do It!
En hoe dan? Met BIQQL hanteren we een tweeledige aanpak; 1) Strategisch; maak een plan en 2) Praktisch; begin gewoon. Wij adviseren om beide benaderingen parallel te gebruiken.
Voor de lange termijn (strategisch): streef naar een cultuurverandering. Maak het belangrijk, stel een aanvalsplan op, zoek sponsors, creëer reuring, enzovoort. Ontketen een revolutie. We vertellen jullie graag meer over onze aanpak, inclusief een veranderplan en workshops.

Onze tweede aanvliegroute is gericht op een snelle start en directe resultaten. Samen met jullie medewerkers bespreken we mogelijke verbeteringen op het gebied van automatisering/digitalisering, oftewel het laaghangende fruit. Denk aan applicaties die zijn gebouwd in Acces of Excel, verouderde legacy applicaties, handmatige en/of repeterende processen. Ook automatisering die niet langer aansluit bij de behoeften en processen van de organisatie. Hier kunnen we snel verlichting bieden. Het doet misschien even pijn, maar als het vanuit de medewerkers zelf komt, ontstaat er betrokkenheid en leidt het tot succes. Ze ervaren zelf de resultaten; tijdswinst, kwaliteitswinst, rust, innovatie, overzicht en compliance. Het bedrijf kan de medewerkers ondersteunen door workshops, trainingen en dergelijke te faciliteren.

En als er in een kleine groep succes wordt geboekt, zal het zich verspreiden als een olievlek. Op een gegeven moment komen beide trajecten samen en wordt ‘citizen development’ werkelijkheid.