Algemene voorwaarden

General Terms & Conditions

Algemene Voorwaarden
Wij hanteren voor al onze offertes, overeenkomsten, producten, diensten, etc. de Nederland ICT Voorwaarden 2014, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. Deze algemene voorwaarden zijn hieronder in direct leesbaar PDF formaat te downloaden. Op verzoek sturen wij u een papieren exemplaar toe.

Download Nederland ICT Voorwaarden 2014 – NL

General Terms & Conditions
For all offers, contracts, products, services, etc. we use the Nederland ICT Terms and Conditions 2014, which are filed with the Dutch Chamber of Commerce under number 30174840. These Terms and Conditions can be downloaded in direct readable PDF format below. On request we will send you a printed version.

Download Nederland-ICT Terms and Conditions 2014-EN