Toepassingen

Toepassingen van low-code

Low-code software zoals het Microsoft Power Platform is ontworpen om het ontwikkelproces van software te vereenvoudigen en versnellen. Met low-code software kunnen ontwikkelaars applicaties maken met visuele interfaces en drag-and-drop tools, in plaats van handmatig code te schrijven. 

Een belangrijk voordeel van low-code software is dat het de ontwikkeltijd verkort. Er hoeft namelijk minder code geschreven te worden, waardoor applicaties sneller ontwikkeld en geïmplementeerd kunnen worden dan met traditionele ontwikkelmethoden. Doordat het ontwikkelproces vereenvoudigd is, kunnen medewerkers ook zelf applicaties bouwen of meehelpen bij de ontwikkeling ervan. Dit vergroot de flexibiliteit van het bedrijf en de betrokkenheid van medewerkers.

Low-code software is aanpasbaar en flexibel, waardoor het gemakkelijk kan worden gevormd naar de specifieke behoeften van een organisatie. Applicaties kunnen op verzoek direct worden aangepast en uitgebreid. 

Low-code software kan ook kostenbesparend zijn. Door de kortere ontwikkeltijd en het vermogen om snel aanpassingen te kunnen doen, besparen organisaties tijd en geld bij de ontwikkeling van software. Dit kan vooral voordelig zijn voor kleine en middelgrote  bedrijven die niet over de middelen beschikken om een groot team van ontwikkelaars in te huren.

Hieronder benoemen we vijf populaire scenario’s waarbij het Microsoft Power Platform wordt toegepast.

1. Add-on apps: ontsluiten en integreren van bestaande systemen

In bedrijven worden vaak meerdere IT-systemen losstaand van elkaar gebruikt. Denk aan standaard (SaaS) applicaties voor Sales CRM, HR, ERP, webwinkels, voorraadbeheer, planning, facturatie, etc. Maar weinig van deze standaard applicaties zijn geschikt om aan alle bedrijfsspecifieke gebruiksscenario’s te voldoen. 

Vaak wordt informatie dan uit verschillende losstaande systemen handmatig opgehaald en weer ingevoerd in andere systemen. Veel repetitief en handmatig knip en plakwerk om dagelijks werk goed te kunnen doen, arbeidsintensief en saai dus. 

Met het Power Platform kunnen snel oplossingen worden gemaakt als aanvulling op de bestaande systemen.

Enkele voordelen:

 • Gemakkelijk updaten en synchroniseren van gegevens tussen systemen
 • Repetitieve en handmatige processen zijn geautomatiseerd
 • Geen duur maatwerk en onderhoud in standaard systemen nodig

2. Excel & Access naar Apps

Het vervangen van Excel-sheets en oude Access applicaties door een (web)applicatie is een van de meest voorkomende low-code scenario’s. 

Access applicaties zijn vaak verouderd en niet meer te wijzigen. De bouwer of bedenker hiervan is vaak uit beeld.

Excel wordt gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Met complexe berekeningen die door meerdere personen gebruikt en (regelmatig ongewenst) gewijzigd kunnen worden. Geregeld worden zelfs meerdere bestanden als database aan elkaar geknoopt. Onbedoeld worden dit bedrijf kritische applicaties in Excel. Hierdoor zijn deze oplossingen ingewikkeld en foutgevoelig geworden. De juistheid van informatie is niet meer te controleren en dus niet meer te waarborgen. 

Met low-code Power Apps zijn deze oplossingen  goed en snel om te zetten naar betrouwbare en breder inzetbare oplossingen.  

Enkele voordelen:

 • Geen onbeheersbare foutgevoelige oplossingen meer
 • Altijd de juiste informatie voor iedereen beschikbaar
 • Toegang te regelen per gebruiker
 • Klaar voor de toekomst door gebruik van databases en apps

3. Modernisering van legacy-systemen

IT-professionals en C-level liggen ’s nachts wakker van legacy-systemen: ze zijn van cruciaal belang voor het bedrijf en zijn moeilijk te vervangen en te onderhouden. Dus, wat te doen als uw bedrijf draait op een applicatie geschreven in COBOL, AS400 of Turbo Pascal, talen die niemand in uw team meer goed kan lezen of schrijven? 

Low-code helpt bij legacy modernisering. In plaats van het een-op-een overzetten van de functionaliteit met nieuwe code, is een goede aanpak om de functionaliteit samen met de medewerkers versneld te moderniseren. En tegelijkertijd deze te standaardiseren en aan te sluiten op de huidige noodzakelijke processen en andere applicaties. 

Met inzet van low-code wordt het applicatielandschap weer gezond en de organisatie flexibel en klaar voor de toekomst. 

Enkele voordelen:

 • Versneld moderniseren van verouderde systemen
 • Functionele aansluiting op huidige werkwijze
 • Gefaseerde uitrol goed mogelijk
 • Upgrade naar huidige veiligheidsstandaarden
 • Snel aanpasbaar naar toekomstige behoeften

4. Apps vanaf scratch

Organisaties kampen vaak met een schielijke achterstand in de ontwikkeling en implementatie van applicaties, terwijl de medewerkers een eindeloze hoeveelheid inspiratie hebben voor nieuwe toepassingen. We leven in een wereld waarin we niet meer kunnen wachten op een nieuwe of aangepaste oplossing met een doorlooptijd van maanden. Nee, we willen gemakkelijker en sneller van idee tot toepassing komen.

Het gebruik van low-code oplossingen is hierbij ideaal om veel van de wensen van de medewerkers (samen met hen) snel te kunnen maken en continue te blijven doorontwikkelen. De organisatie is zo wendbaar om met software klanten optimaal te ondersteunen en de concurrentie voor te blijven.

Enkele voordelen:

 • Bouw snel nieuwe apps naar huidige wensen
 • Continue en kosten efficiënt voorzien maatwerk
 • Co-creatie met de gebruikers 
 • Wegwerken van de druk bij IT afdeling

5. Business Intelligence en een stap verder

BI tools zoals Microsoft Power BI zijn populair. Hun vermogen om complexe gegevensstructuren te visualiseren in gemakkelijk te begrijpen dashboards en grafieken is een zegen voor iedereen die met een grote hoeveelheid data werkt. BI tools hebben ook hun grenzen, ze zijn bijvoorbeeld niet ontworpen voor (frequente) gegevensinvoer door medewerkers. 

Met low-code oplossingen kunnen medewerkers gemakkelijk (een subset van) gegevens van bronsystemen naar de BI oplossingen transporteren en eventueel handmatig aanvullen. 

Door de integratie van Power Platform en Azure is dit met Power BI, Apps en Automate goed te realiseren. 

Enkele voordelen:

 • Professioneel ontsluiten van data in dashboards en analyses
 • Gebruikersvriendelijke maatwerk applicaties
 • Geautomatiseerde flows van data naar informatie
 • Aanvullen van data met specifieke kennis, zoals bijvoorbeeld targets of trends