Zorg en Welzijn

Jij wil minder tijd doorbrengen aan administratieve rondslomp, zodat je meer tijd kunt besteden aan goede zorg verlenen. Wij helpen daarbij.

Samenwerken in de nachtzorg

Zorginstellingen bundelen hun krachten door het integreren van de nachtzorg. Voorwaardelijk is dat alle betrokken medewerkers bij de juiste informatie kunnen komen, rekening houdend met privacy- en andere regels. 

 

App voor obesitas

Kinderen met obesitas en een maatschappelijk probleem. Voor betere hulpverlening is er een app gebouwd voor kind, ouders en behandelaars. 

Maatwerk uit het EPD met het Power Platform

Maatwerk in EPD en andere zorgsystemen is vaak duur, complex en gebruikersonvriendelijk. Met het Power Platform wordt maatwerk weer leuk; snel te ontwikkelen, sluit perfect aan bij de wensen van de medewerkers en klanten, prettige interface, eventueel op maat te maken.  

Inzage in eigen dossier

Nedap ONS wordt ook in de GGZ gebruikt. Niet alle processen zijn geborgd in ONS, informatie en documenten uit deze processen maken wel integraal onderdeel uit van het patiëntendossier.

Met Power Apps, Automate & Pages is de bewerkingstijd om een dossier klaar te maken voor inzage verkort van vier uur per dossier naar minder dan één uur per dossier.