Innoveren: Snel invoeren van functionaliteit

BIQQL adviseert haar klanten altijd ‘ga niet bouwen wat al gebouwd is’. En bijna alles is al gebouwd. Wat dan?
De uitdaging voor veel organisaties is dat software projecten complex en omslachtig zijn; het proces kan jaren duren en vaak is er al te lang gewacht met starten. Als je snel slagen wilt maken dan kan dat met het Power Platform van Microsoft.

Een goede toepassing is het snel verhelpen van knellende issues rondom (verouderde) apps. Gedateerde software is een risico voor de continuïteit van uw business. Naast technische- en beveiligingsrisico’s is het risico op concurrentiepositie en innovatie in het tijdperk van digitalisering zelden te verantwoorden. En gedateerd hoeft niet te betekenen dat software niet meer ondersteund wordt. Het kan ook zo zijn dat het niet meer aansluit bij jullie bedrijfsprocessen.

BIQQL gaat niet per se de gehele software vervangen, we gaan standaard Cloud technologie toevoegen aan jullie applicatie landschap zodat urgente wensen vanuit de business gerealiseerd kunnen worden. Samen kijken we naar de mogelijkheden. Onze workshop ‘App in a day’ geeft snel duidelijkheid over de kans van slagen. We praten dan over dagen of weken doorlooptijd, niet maanden of jaren.

Voorbeelden uit de praktijk:

De aanwezige software is niet geschikt om te ontsluiten naar Internet of Mobiel; met Power Platform is het mogelijk ‘out of the box’ klant- of medewerker (zelfservice) portalen bouwen; zo ontsluit je oude apps met nieuwe technologie eenvoudig via web technologie.

Data invoeren gebeurt nog ouderwets; met het uploaden van foto’s, het inscannen van documenten, het overtypen van papieren werkbonnen of het handmatig invoeren van bestellingen als je een klant aan de telefoon hebt. Met het Microsoft Power Platform én BIQQL kan je slimmer werken. Bijvoorbeeld met je smartphone, handschriftherkenning, ontsluit apps en data, upload foto’s automatisch in de juiste dossiers, digitaal invullen en tekenen van werkbonnen.
Bovenstaande kan natuurlijk ook met autorisatie formulieren, sollicitatie procedures, on- en offboarding van medewerkers etc.